Sběr papíru a bylin pokračuje.

11.09.2016 23:02

    I v tomto školním roce bude organizován sběr papíru v průběhu celého školního roku, jak tomu bylo i v předešlých letech. Vzhledem k tomu, že při nakládce papíru na svozové auto asistují i žáci, je nutné dodržet maximální hmotnost jednotlivých balíčků, a to 10 až 15 kg.

    U léčivých bylin došlo bohužel k omezení, které se týká aktuálně plodů šípku. Tyto nám výkupna neodebere, proto je do školy nenoste.

Děkujeme.