Seznam odkazů k procvičování učiva a dálkové výuce

17.03.2020 21:49

Seznam odkazů k procvičování učiva a dálkové výuce

S CI O - přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.

MAT IKA - matematika pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí

ONLI NE CVIČENÍ - čeština a matematika pro 1. a 2. stupeň základní školy

ŠKO LÁKOV - výukový portál s mnoha cvičeními pro 1. stupeň

FRAUS-  UČENÍ DOMA - elektronické učebnice pro základní i střední školy od nakladatelství Fraus

 NOVÁ Š K OLA  - interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň) od nakladatelství Nová Škola

ŠKOLA S N ADHLEDEM - procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty

YOUTUBE PR O 1. ROČNÍK - videa pro výuku žáků 1. ročníku na Youtube

MATÝSKOVA MAT EMATIKA - výukový portál pro matematiku 1.-5. ročníku – výuková videa atd.

ČT POŘADY - vzdělávací pořady na 2. programu České televize:

Pro žáky I. stupně je to program UčíTelka, od 9.00 do 12.00 hodin.

Pro žáky II. stupně se od 12h promítají zajímavé pořady ze zeměpisu, přírodopisu, dějepisu i z fyziky.

V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.