Skutečský slavík

08.06.2014 14:06

 

Časový harmonogram vystoupení žáků ZŠ Luže na soutěži v sále ZUŠ Skuteč

Kdo bude chtít podpořit soutěžící žáky v jejich snažení, může využít následující odkaz:

 https://www.zus-skutec.cz/download/slavik-2014-harmonogram.pdf 

Organizační informace pro účastníky soutěže:

7:10 h. - sraz dopolední skupiny na autobusové zastávce na náměstí. (7:20 h. odjezd)
Příjezd této skupiny žáků nejpozději ve 14:15 h. s p. uč. Bezdíčkem

Odpolední skupinu si odvede p. uč. Hřebíková z vyučování.
Příjezd této skupiny do Luže v 18:23 h. s p. uč. Jochcovou

Mgr. Hedvika Jochcová