Soutěž "Voda a klimatická změna"

10.04.2020 01:30

Dne 9. 3. 2020 , tedy těsně před uzavřením naší školy, proběhlo školní kolo  celostátní soutěže s ekologickou tematikou , vyhlášenou Ministerstvem zemědělství ČR, s názvem :“ Voda a klimatická změna“. 

Úkolem soutěžících bylo vytvořit model, tedy 3D výrobek, s  výše uvedenou problematikou.

Soutěže se zúčastnilo 6 soutěžních týmů, kdy každý mohl mít maximálně tři členy, samozřejmě mohli soutěžit i jednotlivci.

Ještě týž den, tedy 9.3.2020, osmičlenná odborná komise složená z pedagogů naší školy, která stanovila konečné pořadí. První tři modely postoupily a byly odeslány na ministerstvo zemědělství, aby representovali naši školu v celostátním klání. Přejeme jim mnoho úspěchů.

V Luži 12.3.2020

Výsledky soutěže :

1.místo  - Jan Terér, Tomáš Vrátil, Filip Černý, 

- žáci 6.B s modelem nazvaným“ Vysychající horské jezero“

2.- 3. místo – Linda Schlosserová, Věra Slavíková, Bára Hrnčálová 

        - žákyně 6.A s modelem „ Voda v ohrožení“

2.-3. místo -  Hana Novotná, Natálie Kubelková

        - žákyně IX. ročníku s modelem „ Vodní mlýn“

4. místo – Stela Drahošová, Anna Nováková, Aneta Kasalová

        - žákyně 6.B s modelem : „ Voda na naší planetě“

5. místo – Petr Kubelka

        - žák VII. tř.  s modelem „ Továrna znečišťuje řeku“

6. místo – Marek Richter, Aleš Svoboda

        - žáci VII.tř. s modelem „ Svět v ohrožení“