SPORTOVÁNÍ NA I.stupni – 1.pol.

09.02.2017 09:00

                              

Září 2016 – tradiční „Sportovní den“   - atletické disciplíny – běh na 50m, skok daleký z místa, hod    

                     kriketovým míčkem, vytrvalostní běh ; zúčastnily se děti z 1.– 5.ročníků….FOTO ZDE

Říjen 2016 – atletické závody žáků základních škol v Hrochově Týnci – „Hrošiáda“-disciplíny –běh na

                      50m, skok daleký z místa, hod kriketovým míčkem, štafetový běh 4x50m, štafetový běh

                      4x300m, z 8  zúčastněných škol našeho okresu získali žáci z Luže krásné 2.místo!:)

                      Reprezentovali a pochvalu zasluhují:  Michal Bulva, Filip Černý, Štěpán Tefr, Mikuláš

                      Zavřel, Lucie Rabasová, Simona Truncová, Markéta Kapitolová, Johana Rychtaříková

                      ……FOTO ZDE

Prosinec  2016 – školní kolo fotbalového turnaje Mc Donald ´s Cup , hrály děti ze 2.– 5.ročníků,

                      Kategorie A – 2. -3.roč. – hrála 4 družstva, zvítězil tým „ČEŠI“ ( M.Zavřel, M.Beránek,

                     F.Novotný,  Koukal, O.Břeň,  Toráč )

                    Kategorie B – 4. – 5.roč. – hrálo 5 družstev, zvítězili „OHNIVÍ ORLI“ ( M.Bulva, D.Zajíček,

                    A.Svoboda, M.Richter, L.Malinský, V.Lexa, D.Smejkal, R.Dostál ) …celkem si zasportovalo

                    53 dětí ( z toho 12 dívek )…..FOTO ZDE

Leden 2017 – bruslení v rámci Tv – žáci 4.ročníku využili příznivých klimatických podmínek a užili si

                     2 h bruslení na Voletickém rybníku, bylo to prima☺…..FOTO ZDE

Každý pátek – sportovní kroužek ( 3. – 5.roč. ) …navštěvují pravidelně tito žáci:  Michal Bulva, Marek

                     Richter, Aleš Svoboda,  Lukáš Malinský,  Honza Dubský, Filip Černý, Ondra Štech, Lucka

                     Rabasová, Renata Dubská, Ela Blahová, Jennifer Dubská

                                                                                                                               Mgr.Jiří Hoffman