SPORTOVNÍ DEN NA I. STUPNI

27.09.2018 01:25

Ve čtvrtek 13.září 2018 se uskutečnil tradiční „Sportovní den“ pro děti na I.stupni naší základní školy.

Soutěžilo se v tradičních atletických disciplínách: běh na 50m, skok daleký ( z místa i s rozběhem ),

hod kriketovým míčkem a „vytrvalostní“ běh ( mladší 200m, starší  400m ). Zúčastnili se žáci ze

2. – 5. ročníků, celkem si dopoledne plné pohybu užilo   124 dětí !! Kromě učitelů se na organizaci

podílely také paní asistentky zdejší školy a nechyběli ani žáci z nejvyšších ročníků, kteří pomohli  děti

„zabavit“  v době mezi jednotlivými disciplínami. Všem patří poděkování za pohodový průběh

dopoledne.  Počasí bylo skvělé, děti  se snažily podat co nejlepší výkony a  některé si – zejména ve

„vytrvalostním“ běhu – sáhly na dno!!:))  Ukázalo se, že tu máme spoustu talentů, kteří své

dovednosti mohou dále rozvíjet nejen v hodinách tělocviku, ale také svou účastí  ve sportovních

oddílech či kroužcích.

  ….a komu to šlo nejlépe??:))

2.A    CH: 1. Tomáš Pešta                 2. Dominik Pešta      3. Alex Giňa

         D : 1. Anna Svobodová          2. Anežka Poslušná       3. Veronika Zlesáková

2.B    CH: 1. Patrik Žiga                     2. Václav Zlesák    3. Libor Hromádka

         D : 1. Veronika Vostřelová    2. Sára Melckenbeeck    3. Diana Difková

3.A   CH: 1. Robin Giňa                     2. Jiří Veselý         3. Denis Gábor

         D: 1. Natálie Pšenicová         2. Karolína Sádecká     3. Andrea Giňová

3.B    CH: 1. Ondřej Mára                 2. Denis Černý          3. David Roubínek

         D: 1. Michaela Teplá             2. Viktorie Komárková   3. Sára Jirásková

4.      CH: 1. Tomáš Baťa                   2. Denis Revunec      3. Roman Sýs

         D: 1. Adéla Soukupová          2. Denisa Malíková         3. Monika Zárubová

5.A    CH: 1.Mikuláš Zavřel               2. Viktor Šťovíček        3. Martin Beránek

         D: 1. Johana Rychtaříková   2. Michaela Slavíková         3. Eliška Rychterová

5.B    CH: 1. Filip Černý                     2. Ondra Štech     3. Štěpán Mára

         D: 1. Lucie Rabasová             2. Anna Nováková     3. Veronika Frenclová

 NEJLEPŠÍ  VÝKONY!!!!:))

2. – 3. ročník:   

50 m                                 CH : Tomáš Pešta ( 2.A )       8,41 s

                                          D: Viktorie Komárková ( 3.B ) 9,06 s

Skok z místa                  CH: Tomáš Pešta ( 2.A )            167 cm

                                        D: Natálka Pšenicová ( 3.A) 153 cm

Skok daleký                  CH: Ondřej Mára (3.B)              336 cm

                                        D: Viktorie Komárková (3.B) 303 cm

Hod kriket.míčkem    CH: Robin Giňa (3.A)                    25,5 m

                                     D: Karolína Sádecká ( 3.A)    16,5 m

200m                           CH: Ondra Mára ( 3.B)              39,47 s

                                    D: Andrea Giňová (3.A)       44,07 s

4. – 5. ročník:

50m                                     CH: Mikuláš Zavřel (5.A)                         7,66 s

                                             D: Johana Rychtaříková (5.A)             8,70 s

Skok z místa                     CH: Mikuláš Zavřel (5.A),Filip Černý (5.B)         187 cm

                                           D: Anna Nováková ( 5.B)                  185 cm

Skok daleký                      CH: Mikuláš Zavřel (5.A)                               375 cm

                                           D: Johana Rychtaříková (5.A)              335 cm

Hod kriket.míčkem         CH: Mikuláš Zavřel (5.A)                                    36,5 m

                                          D: Lucie Rabasová (5.B)                    30 m

400m                                CH: Viktor Šťovíček (5.A)                           1,28 min.

                                         D: Adéla Soukupová (4. )                   1,34 min.


FOTO ZDE                                                                                                          Mgr.Jiří Hoffman