SPORTOVNÍ DEN

16.10.2017 21:52

 Dne 14. září 2017 se uskutečnil tradiční „Sportovní den“ žáků I. stupně. Děti soutěžily v těchto 

disciplínách – běh na 50m, skok daleký z místa, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh.

Už tradičně nám s organizací přímo na hřišti pomohli i žáci nejvyšších ročníků, takže děkujeme,

deváťáci!!:) Počasí nám přálo a prima dopoledne plné pohybu si užilo celkem 114 dětí!

Výsledky:

2.A       CH     1. Robin Giňa                          2. Jakub Kokeš                  3.  Jiří Dongers

            D       1. Natálie Pšenicová              2. Tereza Matějková        3.   Karolína Sádecká

2.B      CH      1. Ondřej Mára                       2. Denis Černý                   3.  David Roubínek

             D       1. Viktorie Komárková          2. Michaela Teplá             3. Sára Jirásková

3.          CH     1.  Tomáš Baťa                        2. Denis Revunec              3. Vojtěch Svoboda

             D       1. Ingrida Szamková               2. Denisa Malíková          3. Adéla Soukupová

4.A        CH    1. Mikuláš Zavřel                     2. Viktor Šťovíček             3. Martin Beránek

              D      1. Johana Rychtaříková          2.  Michaela Slavíková     3. Věra Slavíková

4.B        CH    1. Filip Černý                             2. Štěpán Mára                 3. Ondřej Štech

               D    1. Lucie Rabasová                      2. Anna Nováková            3. Veronika Frenclová

5.            CH   1. Michal Bulva                          2. Tobiáš Kryl                     3. Matouš Giňa

               D    1. Simona Truncová                   2. Nikola Dostálová          3. Rozálie Wohlinová
 

                      

                                N e j l e p š í    v ý k o n y  - podzim 2017   

    

2. – 3. roč.:    D      50m :                             SZAMKOVÁ Ingrida  ( 3.r. )        8,42 s

                                 skok z místa :              SZAMKOVÁ Ingrida   ( 3.r. )        170 cm

                                hod kriket. míčkem:   MALÍKOVÁ Denisa     ( 3.r. )        22,5 m

                       CH     50m :                           MÁRA Ondřej              ( 2.B )        8,96 s

                                 skok z místa :             BAŤA Tomáš                 ( 3.r. )       144 cm

                                 hod kriket. míčkem:  ROUBÍNEK David        ( 2.B )        21,5 m

 

4. – 5. roč.:      D    50m :                             TRUNCOVÁ Simona    ( 5.r. )       8,01 s

                                skok z místa :               TRUNCOVÁ Simona    ( 5.r. )       170 cm

                                hod kriket. míčkem:   TRUNCOVÁ Simona     ( 5.r. )      27,5 m

                        CH   50m :                             BULVA Michal              ( 5.r. )      7,98 s

                                skok z místa :               BULVA Michal               ( 5.r. )      190 cm

                                hod kriket. míčkem:    ČERNÝ Filip                   ( 4.B )       34 m         

J.H.

FOTO ZDE