Ukliďme Česko – červen 2021

18.06.2021 12:52

 

V letošním školním roce se naše školní družina zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. Cílem celé akce je společně uklidit černé skládky a nepořádek v našem okolí.

Městský úřad nám poskytl materiální podporu (pytle, rukavice), bez toho bychom nemohli úklid realizovat.  Děti se s chutí a elánem pustily do úklidu odpadků, oblékly si pracovní rukavice a do ruky vzaly pytle na sbírání odpadků. Každé oddělení mělo za úkol uklidit vyhrazenou část obce. Děti se chopily práce s  nadšením a   odsuzovaly lidi za to, co vše jsou schopni vyhodit do přírody. Všem dětem patří od nás velké poděkování, protože odvedly kus práce a snad i oni budou chránit naše okolí před znečištěním.

Akce se rádi zúčastníme i v příštím školním roce!