Volby do školské rady

05.10.2015 23:39

Vzhledem k tomu, že končí mandát členů školské rady, ředitel ZŠ ve spolupráci se zřizovatelem vyhlašuje volby do školské rady pro nadcházející období. Školská rada má 6 členů a dva z nich si volí rodiče jako své zástupce. Tímto tedy vyzýváme rodiče, kteří mají zájem pracovat ve prospěch školy, aby své přihlášky doručili nejpozději do středy 14.10.2015 do ZŠ (řediteli nebo třídnímu učiteli). Pro přihlášku lze použít přiložený tiskopis. Vlastní volby se uskuteční 19.10. a 21.10.2015 v době třídních schůzek rodičů na 1. i 2. stupni ZŠ.

Ředitelství  ZŠ

Tiskopis pro přihlášení kandidáta ŠR - ke stažení.