Vážení rodiče,

04.03.2016 02:14

 

Vzhledem k tomu, že 10. března 2016 bude zastavena na dobu opravy dodávka elektrického proudu, je naše škola nucena provést určitá opatření k zajištění provozu. Kotle plynového topení mají na obou budovách dostatečnou kapacitu, aby ranním natopením udržely přijatelnou teplotu při dopoledním vyučování.  Žáci se tedy budou učit normálně. Školní jídelna však v provozu nebude. Proto prosím připravte dětem dostatečnou svačinu, která nahradí oběd. Školní družina v provozu bude. Dáváme však rodičům na zvážení, zda tento den dají děti do družiny, protože odpoledne bude teplota ve škole přece jen o něco nižší, než je standardem.

Vedení ZŠ