Vážení rodiče,

18.06.2019 14:57

od 1. 9. 2019 dochází ke zvýšení poplatku za dítě ve školní družině na 100 Kč/1 měsíc. Současná výše poplatku je stanovena na 50 Kč/1 měsíc. Z tohoto poplatku je financován provoz školní družiny a její vybavení. Vybrané prostředky budou zpětně investovány do vybavení školní družiny a jejich provozních nákladů tak, abychom dětem  a vychovatelkám vytvořili podnětné výchovně-vzdělávací prostředí.

                                                                                                                 Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy