Výsledky školního kola matematické soutěže Klokan - kategorie Benjamín (6. -7. třída)

26.03.2019 09:39

Matematická soutěž KLOKAN

kategorie Benjamín (6. a 7. ročník)

školní rok  2018/2019


Umístění

Jméno žáka

Ročník

Počet bodů

1.

Hrnčál Vítek

6.

64

2.

Chadima Jan

7.

58

3.

Macková Barbora

7.

54

4.-5.

Kobusová Ema

6.

51

4.-5.

Bulva Michal

6.

51

6.

Bezdíček Matěj

7.

50

7.

Dostálová Nikola

6.

48

8.

Urban Vojtěch

7.

47

9.

Holubová Klaudie

6.

46

10.

Svoboda Aleš

6.

45

11.

Dvořáková Kamila

6.

42

12.

Pejcha Marek

7.

40

13.

Kubelka Patrik

6.

36

14.

Szamko Karel

7.

34

15.

Horálková Adriana

7.

30

16.

Žiga Lukáš

7.

29


… a další soutěžíci ☺, kteří také s chutí řešili zajímavé logické úlohy.

Pozn.

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii, roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci     s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.