Výstava na hradě Košumberk - Marie Maxmiliána Eva Terezie

07.10.2020 16:13

    Jak na naší škole bývá zvykem, připomínáme si významné události a osobnosti. Mezi ty lužské nejvýznamější jistě patřila Marie Maxmiliána Eva Terezie – hraběnka z Košumberka. Čtvrťáci a páťáci si její život a přínos pro Luži připomněli výstavou na našem hradě. Co zajímavého se dozvěděli? O tom vám napsal Fr. Doležal, žák 5.B:

            „V pátek 25. žáří jsme navštívili výstavu na hradě Košumberk k výročí 330 let od úmrtí M.M.E.T. říšské hraběnky ze Žďáru.

            Paní kastelánka nás přivítala v 8 hodin u hlavní brány hradu. Nejdříve nás zavedla na lavičky pod střechu, protože pršelo, a povídala nám o založení hradu. Přešli jsme do lapidária, kde jsme si prohlédli sbírku archeologických nálezů. Potom jsme vystoupali po schodech do Slavatovského sálu, a tam nám paní kastelánka vyprávěla o hraběnce a o obrazech, které jsou ze umístěny.

            Na závěr jsme přešli do hlavního sálu a dozvěděli se mnoho zajímavostí z natáčení filmu Tovaryšstvo Ježíšovo.

Výstava byla zajímavá, hodně jsme se dozvěděli.“

            Paní kastelánce Haně Truncové moc děkujeme, zvláště pak i za čas, který si na nás udělala ve svém volnu!