Z dění na prvním stupni

11.12.2018 11:54

    Po velmi zdařilém programu, dle hodnocení samotných žáků, ke 150. výročí narození Mudr. Fr. Hamzy „Kdo byl Hamza?“ jsme se pustili do dalších oslav.

    28. října probíhaly na mnoha místech naší republiky oslavy 100. výročí Dne vzniku samostatného Československého státu. Žáci prvního stupně si tento den připomněli v rámci projektového dne. Cílem bylo seznámit je se základními informacemi ve spojitosti s tímto státním svátkem a interaktivním způsobem předat znalosti týkající se státních symblolů. Všechny třídy musely absolvovat cestu po devíti stanovištích. Za správně splněné úkoly na každém stanovišti získaly po jednom symbolu. Všichni žáci pracovali výborně, se zaujetím, bylo vidět, že je jednotlivé aktivity baví. Určitě i proto se všem třídám podařilo získat plný počet symbolů (9) a získat tak hlavní cenu  – nástěnnou mapu státních symbolů. Nechyběla ani sladká odměna.

Projděte se také spolu s námi touto cestou:

1. Státní pečeť – děti se naučily k čemu se používá, jak vypadá, jaké národní symboly jsou na ní znázorněny (velký st. znak, listy lípy). Zde měly za úkol nakreslit obrázek krále/prezidenta,  ty větší i sepsat smlouvu, zavázat ji stužkou a zapečetit papírovou replikou pečeti.

2. Lípa – děti se dozvěděly několik informací o lípě – bývala symbolem lásky (srdčité listy), je národním stromem, má léčivé účinky. Potom na arch papíru namalovaly vodovými barvami kmen lípy a každý na něj nalepil list se svým jménem.

3. Malý státní znak – žáci si vyslechli krátkou přednášku. Poté se pustili do jeho vybarvování a seznámili se s pověstí o Bruncvíkovi. Pokud měli hotovo, mohli navrhnout vlastní znak.

4. Velký státní znak –  děti se dozvěděly, co která část znaku znamená. Měly za úkol vybrat ze 6 erbů s různě barevnými poli ten správný a ke každému poli přiřadit správně lva, šachovanou orlici či černou orlici.

5. Tomáš Garrigue Masaryk – žáci se seznámili s životem našeho prvního prezidenta (o jeho dětství, studiu, rodině, způsobu vlády a myšlení).

6. Státní hymna – děti zhlédly prezentaci o státní hymně. Vyslechly a zazpívaly jak českou, tak i slovenskou část.

7. Korunovační klenoty – žáci se naučili, co mezi ně patří a že se k nim dostaneme pouze odemčením dveří všemi 7 klíči. Pak měli za úkol přiřadit 7 papírových klíčů do správného zámku – když správně „odemknuli“ klenoty, mohli si je za odměnu vybarvit.

8. Státní vlajka a trikolora – bílá, červená a modrá byly barvy, které nás provázely celý den. Všichni žáci i učetelé se skvěle sladili do těchto barev. Na tomto stanovišti se dozvěděli správné rozmístění barev na vlajce a trikoloře, o vzniku státní vlajky, kdy je povinnosti ji vyvěšovat atd. Vyrobili si vlastní vlajku a asi největší odměnou bylo namalování vlaječky na tvář.

9. Prezidentská standarta – děti se naučily, z jakých částí se skládá a co která část znamená. Pak ji správně vybarvily.

   

    Nejen v pátem ročníku máme mnoho výtvarně nadaných žáků. Vedle Land artu (jednoduše řečeno tvoření přímo v přírodě) a třeba výrobě svítilen z dýní si skvěle vedli i při náročnějším úkolu. Ten si pro ně přichystala paní Jana Zavřelová z HL. Nachvíli se stali zahradními architekty. Černobílé A3 formáty pavilonů proměnili dle své fantazie, citlivě volenými barvami a návrhy zeleně (keřů, stromů, květů, závěsných truhlíků apod.). Povedené práce (tj. všechny) budou časem vystaveny ve výstavních prostorách léčebny. Jsme rádi, že navázaná spolupráce s léčebnou žáky nejen baví, ale i jim nabízí možnost propojení učiva s praxí. Mnozí se již teď těší na adventní tvoření s přírodninami.

    Den 5. listopadu žáci prožili opět netradičně. Na začátku listopadu vzpomínáme na naše zemřelé. My jsme tento den ve škole tematicky zaměřili a nazvali „Dušičky...a jak se i slaví jinde ve světě“. Ráno, v improvizovaném kině, v tělocvičně zhlédli americký animovaný film Coco ( přiblížil nám prostředí mexické kultury). Následoval individuální program ve třídách. V některých si sami žáci připravili povídání, jak se slaví dušičky u nás a i v jiných zemích. Výtvarně odpověděli podle své fantazie na otázku: „Co se skrývá za dveřmi?“.