Z kuliček a tyčinek

05.04.2013 01:35

V úterý po Velikonocích vypadala učebna pro zeměpis jako herna. Žáci devátého ročníku skládali náročnou Eiffelovu věž. Práce trvala spoustu minut, některým se zhroutila těsně       před dokončením. 

  Smyslem využití stavebnice Geomag bylo nahlédnout do tajů magnetismu, fyzikálních zákonů, chemických struktur, geometrických tvarů i architektury.  Žáci si procvičili nejen jemnou motoriku, ale i trpělivost.

Mgr. Marie Hřebíková