Zápis o volbě členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků

23.10.2015 10:21

1.        Volby byly vyhlášeny ředitelem školy, kdy byla prostřednictvím žáků, zveřejněním v Lužském zpravodaji a na webových stránkách ZŠ předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků.  Informace obsahovala sdělení termínu a místa konání voleb, základní informace o účelu a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu do 14.10.2015  na adresu školy.

 

2.        Do stanoveného termínu bylo podáno šest návrhů na kandidáty do školské rady:

                  p. Stanislava Houdková                   Zalažany 42, 538 63 Chroustovice

                  p. Miloslava Kubátová                     Kaštanka 418, 538 54 Luže

                  p. Inka Malinská                             Hamzova 250, 538 54 Luže

                  p. Čestmír Šťovíček                        Komenského 249, 538 54 Luže

                  p. Marcela Votroubková                   Lozice 29, 538 54 Luže

                  p. Barbora Wohlinová                      Hvězdecká 67, 538 54 Luže

 

 

3.        Dohledem nad průběhem voleb byla určena p. Žaneta Smejkalová a p. uč. Ing. Darina Holomková.

 

4.        Volby proběhly dne 19. a 21.10.2015. Hlasovalo 87 rodičů, účast je zaznamenána na seznamech žáků celé školy. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení max. dvou kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Školská rada poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

a)      p. Stanislava Houdková byla zvolena 30 hlasy z 87 hlasovacích lístků

b)      p. Miloslava Kubátová byla zvolena 24 hlasy z 87 hlasovacích lístků

c)      p. Inka Malinská byla zvolena 8 hlasy z 87 hlasovacích lístků

d)      p. Čestmír Šťovíček byl zvolen 10 hlasy z 87 hlasovacích lístků

e)      p. Marcela Votroubková byla zvolena 49 hlasy z 87 hlasovacích lístků

f)       p. Barbora Wohlinová byla zvolena 27 hlasy z 87 hlasovacích lístků

 

5.        Volební komise určuje dle volebního řádu za řádně zvolené členy školské rady paní Marcelu Votroubkovou a paní Stanislavu Houdkovou

.

 

V Luži dne 23.10.2015                                                                     Mgr. L. Tlustoš, ředitel ZŠ