ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. třídy - školní rok 2015/2016

08.01.2015 22:56

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/16 se koná

v úterý 27.ledna 2015 od 14.00 do 16.00 hodin

v učebnách 1. tříd základní školy.

      Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a starší. Rodiče přinesou k zápisu rodný list žáka a vyplněný dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, které obdrží v MŠ v Luži nebo v ředitelně ZŠ.

       O případný odklad školní docházky žádají rodiče u zápisu, kde jim budou poskytnuty potřebné informace a formuláře. Žáci, kteří byli u zápisu v loňském roce a byla jim odložena školní docházka, musí podle platných předpisů k zápisu znovu.

Mgr. Ladislav Tlustoš, ředitel ZŠ