Září na 1. stupni

30.09.2020 15:40

4. září – Exkurze 5. B na Márovu pilu do Střemošic

12. září – dobrovolná účast žáků 5. roč. na programu na hradě v rámci akce „Hraběnčina stezka“

25. a 29. září – Exkurze čtvrtého a pátého ročníku na hrad Košumberk – výstava „Oslavy k 330 let úmrtí Marie Maxmiliány Evy Terezie Žďárské ze Žďáru“

Září – říjen - Projekt „Naše hraběnka“ – v rámci hodin vlastivědy v 5. roč.