Zástupci pedagogů ve školské radě:

28.10.2015 13:06

Na poradě pedag. pracovníků 27.10. 2015 školy byli řádně zvoleni do školské rady

Mgr. Ivana Lexová a
Ing. Darina Holomková.