Změna třídní schůzky 5. ročníku

13.02.2015 09:43

Z vážných důvodů je rodičovská schůzka 5. ročníku přeložena ze 16. 3. na středu 18. 3. 2015

od 14:30 h. do 16 h. na hlavní budovu školy, tj. na druhý stupeň, číslo dveří učebny dle rozpisu

nad schody naproti vchodu. Současně budou probíhat rodičovské schůzky vyučujících 2. stupně,

které můžete také využít.

 Zároveň budu vydávat zápisové lístky pro vycházející žáky 5. ročníku ( víceletá gymnázia)  a 2. stupně

proti podpisu zákonných zástupců (nutno vyzvednout osobně).

Pokud Vám termín nevyhovuje, lze domluvit schůzku individuálně po telefonu, e-mailem (viz ŽK).

Děkuji za pochopení ,  Mgr. Jana Tumpachová