27.11.2023 - zapojení školy do stávky

Vážení rodiče,

 naše škola se připojí ke stávce a zůstane v pondělí dne 27. listopadu 2023 pro všechny žáky zavřená. Zavřená bude i školní družina, školní klub, školní jídelna i přípravná třída. Mrzí nás komplikace, které vám rodičům může tato situace způsobit, nicméně jsme si také vědomi odpovědnosti, kterou za vzdělávání máme a chceme se jednoznačně postavit proti plánovaným škrtům ve školství a proti následujícím krokům:

Snížení počtu odučených hodin 

V naší škole takřka maximálně využíváme možnosti dělit třídy na menší skupiny  (výuka jazyků, informatiky, praktických činností, volitelných předmětů, matematiky, českého jazyka,....) nebo vyučovat třídu v tandemu dvou pedagogů. Vidíme v tom velký smysl - efektivnější vzdělávání, možnost využívání inovativních metod a forem výuky i její vyšší individualizaci, tj. můžeme podpořit nadané žáky i žáky s výukovými problémy.  Navrhované snížení by pro naši školu znamenalo spojování skupin a méně efektivní výuku. Velmi výrazné snížení odučených hodin je navrženo pro střední školy (15 % SŠ, na ZŠ 6 %), kdy jsou ohroženy nejen volitelné předměty, ale dokonce i odborné výcviky. 

Snížení platů pro nepedagogické pracovníky a chybějící financování 17 tisíc jejich pozic

Mezi nepedagogické pracovníky patří školníci, uklízečky, kuchařky, ekonomky, správci IT, ale i sociální pedagog či školní psycholog. Pro příští rok chybí peníze na 17 tisíc těchto pozic! Vedle toho pak má dojít ke snížení jejich platů o 2 %, což může mít za následek odchod těchto pracovníků mimo školství a ohrožení provozu škol.

Parametrizace asistentů pedagoga

Na základě tohoto opatření by naše škola přišla o přibližně polovinu úvazků asistentek pedagoga. Dlouhodobě a dobře pracujeme s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby. Sociální znevýhodnění mnoha našich žáků s sebou nese i vyšší míru výukových poruch i poruch chování, které nám asistentky pedagoga pomáhají kompenzovat. Navrhované  omezení by mělo negativní dopad na všechny - na žáky, kteří by o podporu asistentek přišli, ale i na ostatní žáky, na jejichž výsledcích se projeví vyšší ruch ve třídách a nižší podpora při výuce. Negativní dopad tohoto opatření se projeví také na učitelích, kteří budou muset řešit individualizovanou výuku v naplněných třídách bez podpory.

Snížení objemu peněz na školní pomůcky, vzdělávání pedagogů, plavání apod.

V návrhu vlády je také plánováno snížení této položky o více než 12%, přičemž již v současnosti jsme na polovině sumy, kterou jsme dostávali před 2 lety.

Počty a platy učitelů

Uvědomujeme si nutnost úspor a složitou ekonomickou situaci státu. Proto bychom chtěli jednoznačně deklarovat, že stávkou nechceme dosáhnout navýšení prostředků na platy učitelů. Vadí nám však zavádějící informace, které o platech učitelů jsou prezentovány. Již v tuto chvíli je zřejmé, že učitelé zdaleka nedosáhnou na zákonem stanovených 130% průměrného platu, dokonce ani na prezentovaných 113%. Z financí na platy učitelů budeme platit dorovnání vyplácené nemocenské, případně platů nepedagogů, ve kterých budeme muset reflektovat jejich snížení a reálné riziko jejich odchodu a ohrožení provozu školy.

Ohledně rychlého nárůstu počtu pedagogických pracovníků považujeme za důležité říci, že přibývá obecně počtu dětí v základních školách. Díky inkluzi a omezení speciálních škol přibývá také dětí s výukovými, výchovnými ale i psychickými problémy (v naší škole přibližně 25%), jejichž potřeby řešíme ve spolupráci s asistenty pedagoga.  A také realizujeme hlavní vize Strategie 2030+ (jeden ze základních dokumentů MŠMT, který byl odborně a kvalitně připraven). Zvyšujeme individualizaci ve výuce, zavádíme inovativní výukové formy a metody, dělíme žáky do menších skupin díky možnosti navýšení počtu odučených hodin, podporujeme nadané i inkludované žáky, realizujeme tandemovou výuku, dáváme výběr volitelných předmětů na základě zájmu žáků a jejich budoucího kariérního uplatnění, aj. V hodinách i na výsledcích žáků vidíme, že tyto zaváděné věci mají smysl a že zefektivňují a zkvalitňují výuku všech žáků.  Je pro nás nepochopitelné, že se bez odborné diskuze zásadně omezí nástroje pro realizaci a naplňování tohoto dlouhodobého strategického dokumentu. Naopak je nám, aktivním školám, ještě vyčítáno, že takto to nejde a že to stojí moc peněz.


   Věřím, že z výše uvedeného pochopíte, že nestávkujeme za sebe, ale za všechny naše/vaše děti a za naši budoucnost! Peníze do školství by totiž měly být vnímány jako investice, která se nám všem v budoucnosti několikanásobně vrátí. Děkujeme vám za pochopení, případně též za vaši podporu.

Mgr. Vít Hospodka - ředitel ZŠ Luže

Naše bývalá žákyně Bára Macková byla oceněna v rámci projektu Dítě Česka 2023

Bára byla vybrána odbornou porotou a dostala se mezi dvacet dětí, které ocenil UNICEF v rámci projektu Dítě Česka 2023. 

Bára byla oceněna za realizaci materiální sbírky pro psí hospic Na konci cesty, za realizaci materiální sbírky pro ukrajinské uprchlíky, za dlouhodobou tvorbu edukačních materiálů na výuku českého jazyka hravou formou pro ukrajinské děti.
Několik let se aktivně zapojuje do projektu Ježíškova vnoučata a Krabice od bot. Zároveň k účasti v těchto akcích motivuje ostatní ve svém okolí. 

Ocenění si Bára převzala 19.11. 2023 ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy v Praze. Setkala se zde s ředitelkou UNICEF Czech republik Pavlou Gomba, s dalšími odborníky z mediálního světa, s vedením spolupracujících organizací a s dalšími oceněnými finalisty, s nimiž si vzájemně byli oporou a motivací pro další práci.

Do našeho týmu hledáme komunikativní, týmovou a praktickou osobnost na pozici speciálního pedagoga

Nabízíme přátelské a moderní pracovní prostředí s příjemnou pracovní atmosférou a prostor pro profesní a osobnostní růst. Požadujeme odpovídající vzdělání. Výše úvazku 0,5, nástup možný ihned.
Náplň práce:
- podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko – psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence
- komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.
- diagnostika a depistáž
- konzultační, poradenské a intervenční práce
- metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

Kontakt:

Své nabídky zasílejte na email: hospodka@zsluze.net, případné dotazy na telefonu 733 108 789 - V. Hospodka - ředitel školy

Do našeho týmu hledáme komunikativní, týmovou a praktickou osobnost na pozici školního psychologa

Nabízíme přátelské a moderní pracovní prostředí s příjemnou pracovní atmosférou a prostor pro profesní a osobnostní růst. Výše úvazku 0,2-0,4, nástup možný ihned.
Náplň práce:
- podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko – psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence
- komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.
- diagnostika a depistáž
- konzultační, poradenské a intervenční práce
- metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

Vzdělání:

Vysokoškolské vzděláním v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.

Kontakt:

Své nabídky zasílejte na email: hospodka@zsluze.net, případné dotazy na telefonu 733 108 789 - V. Hospodka - ředitel školy.

Halloweenský týden na II. stupni se školním parlamentem

   Tak to byla opravdu jízda!!! Na druhém stupni jsme se celý týden děsili a strašili, a také připomněli svátek Všech svatých a jeho význam, dále pak Halloween anglosaských zemí či mexický svátek El Día de los Muertos. O přestávkách připravili žáci jednotlivých tříd soutěže s halloweenskou tematikou a v podobném duchu byla vyzdobena i škola, včetně povedených žákovských prací z výtvarné výchovy. Podívejte se na fotografie ze skvělé akce a děkujeme všem za zapojení!

Strašidelná stezka se školní družinou

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 vás zveme na strašidelnou procházku po Luži se startem u bočního vchodu I. stupně školy. Takže všichni do "strašidelného" a těšíme se na Vás:-)

Zpětná vazba na naši práci

   Děkujeme všem, kteří se zapojili do hodnocení práce školy na konci loňského školního roku přes portál PROSKOLY. Ve dvou souborech jsou souhrnné výsledky hodnocení za žáky a za rodiče. S vaší zpětnou vazbou pracujeme a hledáme oblasti naší práce, kde se můžeme zlepšovat. Tuto evaluaci chceme pravidelně opakovat, abychom měli přehled o svých silných a slabých stránkách a o tom, co oceňujete a co byste potřebovali změnit. Zpětné vazbě, oceněním či námětům na zlepšení naší práce jsme otevření kdykoliv:-)
 

Ples školní družiny 2023 - video

Záznam z letošního Plesu školní družiny jsme nahráli na ulozto.cz.
Heslo ke stažení obdrží děti do žákovských knížek. 
 

Exkurze do provozu firmy Škoda auto a.s. Mladá Boleslav

  Ve středu 24.05.2023 se uskutečnila pro žáky II. stupně zeměpisná exkurze do Středočeského kraje. Žáci dostali informace k exkurzi pro rodiče.
Navštívili jsme provoz pivovaru v Nymburce, lihovaru v Dobrovici, závodu Škoda auto v Mladé Boleslavi a prošli se po Českém ráji. Podívejte se na fotografie. Opravdu jsme si to užili!!!

PROJEKT STRÁŽCE PRALESA 

Staň se strážcem pralesa

 

POKRAČUJE I V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE. 

Budeme rádi, pokud nám pomůžete ve sběru vysloužilých mobilů a tabletů.

Sběrem starých mobilních zařízení děti pomáhají gorilám nížinným a dalším ohroženým druhům. Za každý odevzdaný mobil nebo tablet totiž dostává Zoo Praha 10 Kč od společnosti REMA Systém, která soutěž spolupořádá. Tyto peníze pak putují na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“ a je z nich podporována ochrana přírody přímo ve střední Africe.  Sběr mobilů je organizován soutěžní formou. Kolektivy, které odevzdají větší počet mobilních zařízení, jsou odměněny. 

V jarním kole 2022 se nám podařilo nasbírat 485 zařízení. Za odměnu jede
30 žáků naší školy v dubnu na 24 hodin do Zoo Praha.  Těšíme se.

Pokud chcete pomoci a máte starý mobil či tablet přineste je do školy. Budeme rádi. Odevzdat je můžete na 1. stupni třídnímu učiteli nebo na 2. stupni paní učitelce Holomkové. Děkujeme.

C:\Users\Kantor\Desktop\ZŠ Luže\MOBILY ZOO\Strážce pralesa.jpg

 

Srdíčkový den - 8. prosince 2022

   Ve čtvrtek 8. prosince proběhne ve škole  srdíčková sbírk a na pomoc Lucince, která se narodila se spinální svalovou atrofií. Za 30 - 40 Kč si budete moci zakoupit drobné předměty se srdíčkovým logem "ŽIVOT DĚTEM." Sbírku u nás ve škole realizují zástupci tříd II. stupně ve školním parlamentu a veškeré vybrané prostředky budou odeslány nadaci Život dětem o.p.s. Děkujeme za Vaši pomoc:-)

Fotky a ohlasy z Rakouska - 4.-7.10. 2022

 Zdravíme všechny účastníky a věříme, že se Vám exkurze do Rakouska líbila stejně jako nám! Náherné počasí, úchvatná panoramata a bezva program exkurze.

 Ještě budeme (budete) muset pro příště trochu natrénovat úklid a chování v autobuse a bude to dokonalé:-) Podívejte se na fotografie z bezva akce ve spolupráci se ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě na odkazu níže!

photos.app.goo.gl/3nexrDpEiUeMiTsK7

Vážení rodiče,

 od pondělí 3.10.2022 budeme ve školních budovách vytápět. Vytápění se budeme snažit regulovat podle nových pravidel - počítejte tedy s nižšími teplotami v učebnách (min. 19°C), na chodbách (min. 17°C), v šatnách (min. 16°C) i na WC (min. 15°C). I přes zafixované ceny energií na další dva roky nám náš dodavatel zvedl ceny cca 5x a zřizovatel, tj. město Luže nám jen za září až prosinec 2022 na vyšší ceny energií přispěje částkou 500 000 Kč. Šetřit energiemi je tedy pro nás i pro město velmi důležité. Děkujeme Vám za pochopení.

Zvýšení ceny obědů

Vážení rodiče,

 od 1.9.2022 dochází ke zvýšení cen obědů ve Školní jídelně při Základní škole v Luži o 8 Kč z důvodu zvyšujících se cen surovin a potravin. Nová výše cen obědů je stanovena následovně:

Strávníci 7-10 let             - cena oběda 32 Kč

Strávníci 11-14 let           - cena oběda 34 Kč

Strávníci 15 a více let     - cena oběda 34 Kč

Limit pro jednotlivé inkasní platby doporučujeme ve výši 800 Kč. Předchozí cenová úprava proběhla k 1.9.2019.

Děkujeme za pochopení.

Cyklistické závody ve Vysokém Mýtě

 Ve středu 1. 6. 2022 jsme se zúčastnili cyklistických závodů ve Vysokém Mýtě. Naši žáci se opravdu činili a odvezli si velké množství skvělých výsledků. V kategorii dívek 6. a 7. tříd zvítězila Michala Teplá ze 6. třídy, na 2. místě dojela Natálie Šlégrová a na 3. místě Veronika Pešinová (obě ze 7. třídy). V této kategorii byla ještě na 4. místě Sára Jirásková ze 6. třídy. V kategorii stejně starých chlapců vybojoval skvělé třetí místo Luboš Chadima ze 7. třídy. Na závěr pak v kategorii dívek 8. a 9. tříd obsadily dívky z 8.B celé stupně vítězů - 1. Anna Nováková, 2. Lucie Rabasová a 3. Aneta Karalová.
 Velké uznání si ale zaslouží všichni účastníci, kteří v ten den ujeli skoro 40 kilometrů a pořádně si zasportovali.
 Fotografie ze závodů naleznete zde: photos.app.goo.gl/RT3zovQ847bVXrxm8

Exkurze na Dlouhé Stráně

V úterý 24. května proběhla exkurze na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Zúčastnili se jí žáci 7., 8. a 9. tříd. Vedle úžasného technického díla jsme také navštívili národní kulturní památku Ruční papírnu ve Velkých Losinách, která je dodnes v provozu. Žáci načerpali spoustu nových vědomostí a mohli v praxi shlédnout to, o čem se ve škole učí nebo učit teprve budou.

Hrošiáda- jarní kolo 2022

Po dvouleté přestávce se mohly v úterý 17.5.2022 opět uskutečnit tradiční atletické závody v Hrochově Týnci. Naše škola je tradičním účastníkem. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale jednotlivé soutěže to nenarušilo a všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkony. Dařilo se zejména žákům z 1.stupně, kteří obsadili celkové 2.místo. Žáci z 2.stupně vybojovali 6.místo.

Foto

Konec povinnosti ochrany úst a nosu ve společných prostorách

   Od pondělí 14. března 2022 se ruší povinnost ochrany úst a nosu v budově školy ve společných prostorách.

Informace

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

20.04.2020 14:06
    Vážení rodiče,  s ohledem na mimořádná opatření Vlády ČR a pokyny MŠMT budeme zápis do 1. třídy 2020/2021 realizovat bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole v termínu 1. - 17. 4 .2020. Zákonní zástupci mohou žádost k zápisu nebo žádost o odklad podat těmito způsob: -...

Seznam odkazů k procvičování učiva a dálkové výuce

17.03.2020 21:49
Seznam odkazů k procvičování učiva a dálkové výuce S CI O - přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. MAT IKA - matematika pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí ONLI NE CVIČENÍ - čeština a...

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

13.03.2020 13:06
Učebnice a pracovní sešity si budete moci vyzvednout na budově 1. stupně v úterý 17. 3. 2020 od 14,00 - 17,00 hodin.                                   Děkujeme, třídní...

Sbírka organizace Život dětem v naší škole

06.12.2019 00:03
 ve středu 4.12. proběhla sbírka organizace Život dětem, která měla velký úspěch. Objednané předměty byly rychle vyprodané, takže se na některé děti nedostalo. Pokusíme se ještě něco doobjednat a pro příště objednáme větší množství předmětů. Děkujeme za Vaši velkou podporu této dobročinné...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Zlatý certifikát společnosti Scio