Povinné informace

1. Oficiální název

            Základní škola, Luže, okres Chrudim

2. Důvod a způsob založení

            Zřizovatel:    Město Luže

                                 Nám. Plk. Josefa Koukala 1

                                 538 54 Luže

            Základní účel zřízení – školní a předškolní vzdělávání

            Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

            Seznam organizačních složek:

            Základní škola, Družina, Školní klub, Jídelna

4. Kontaktní spojení

          4.1 Kontaktní poštovní adresa

                        Základní škola, Luže, okres Chrudim
                        Komenského 254
                        538 54 Luže

          4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

                        Základní škola, Luže, okres Chrudim

                        Komenského 254
                        538 54 Luže

          4.3 Úřední hodiny

                        pondělí - pátek  8,00 - 13,00 hod. (září – červen)

          4.4 Telefonní čísla

                        Pevná linka 2. stupeň: +420 469 671 212

                        Mobilní tel. 2. stupeň: +420 733 108 789 (ředitel V. Hospodka)

                        Pevná linka 1. stupeň: 469 671 217

                        Pevná linka školní jídelna: 469 671 115

                        Mobilní telefon školní družina: 774 281 212

          4.5 Adresa internetové stránky

                              www.zsluze.net

          4.6 Adresa podatelny

                              Základní škola, Luže, okres Chrudim
                        Komenského 254

                        538 54 Luže

                        Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

          4.7 Elektronická adresa podatelny

                        Elektronická podatelna:

                        zs.luze@tiscali.cz

          4.8 Datová schránka

                        ID datové schránky: jssqnwx

5. Případné platby lze poukázat

            Číslo účtu:     19 – 114 523 13 49 / 0800

                                    30015 – 114 523 13 49 / 0800 – školní jídelna           

6. IČO

            70156743

7. DIČ

            Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

          8.1 Seznamy hlavních dokumentů

            Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy nebo na webu školy: https://www.zsluze.net/dokumenty/

          8.2 Rozpočet

            Rozpočet je k dispozici v ředitelně školy nebo na webu školy: https://www.zsluze.net/dokumenty/

9. Žádosti o informace

            Prostřednictvím elektronické pošty: zs.luze@tiscali.cz

            Prostřednictvím datové schránky (IDDS): jssqnwx

            Podání písemně na adresu sídla organizace nebo poštou:  

                        Základní škola, Luže, okres Chrudim

                        Komenského 254

                        538 54 Luže

            Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

               Příjem podání a podnětů na adresu sídla organizace nebo poštou:         

                        Základní škola, Luže, okres Chrudim

                        Komenského 254

                        538 54 Luže

            Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

            Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

            Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

          11.1 Nejdůležitější používané předpisy

               Zákon č. 561/2004 Sb.
               Zákon č. 563/2004 Sb.
               Zákon č. 500/2004 Sb.
               Zákon č. 250/2000 Sb.
               Vyhláška č. 48/2005 Sb.
               Vyhláška č. 74/2005 Sb.
               Vyhláška č. 107/2005 Sb.

          11.2 Vydané právní předpisy

               Nebyly vydány žádné právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

          12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl školou vydán

13. Licenční smlouvy

          13.1 Vzor licenčních smluv

            Nebyly vydány

          13.2 Výhradní licence

          Nebyly vydány

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

               Výroční zprávu zpracovává ředitel školy. Výroční zpráva je k dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách školy

            VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ LUŽE 2018 - 2019

            VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ LUŽE 2019 - 2020

            VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ LUŽE 2020 - 2021