Jméno

Pozice Konzultační hodiny
(Po předchozí telefonické domluvě)

Mgr. Vít Hospodka

ředitel školy

pondělí 14:00-15:00

Mgr. Bohumil Bezdíček,

zástupce ředitele

středa 14:00-15:00

Mgr. Jolana Klůcová,
Zástup: Mgr. Lucie Zástěrová

třídní učitelka 2. A třidy

pondělí 12:30-13:30

Mgr. Jana Prokešová,
Zástup: Mgr. Jitka Chourová

třídní učitelka 3. třidy

pondělí 12:30-13:30

Mgr. Iva Ezrová,
Zástup: Mgr. Barbora Janečková

třídní učitelka 4. A třídy

pondělí 14:00-15:00

Mgr. Barbora Janečková,
Zástup: Mgr. Iva Ezrová

třídní učitelka 4. B třídy

  pondělí 12:30-13:30

Mgr. Iva Kovačková,
Zástup: Mgr. Monika Doskočilová

třídní učitelka 1. B třídy

pondělí 13:00-14:00

Mgr. Lucie Zástěrová
Zástup: Mgr. Jolana Klůcová

třídní učitelka 2. B třidy

středa 13:00-14:00

Mgr. Monika Doskočilová,
Zástup: Mgr. Iva Kovačková

třídní učitelka 1. A třídy

úterý 13:00-14:00

 Mgr. Jiří Hoffman,
Zástup: Mgr. Lenka Psotová

třídní učitel 5. B třídy

čtvrtek 13:15-14:15

Mgr. Lenka Psotová,
Zástup: Mgr. Jiří Hoffman

třídní učitelka 5. A třídy

úterý 13:30-14:30

Mgr. Nikola Derka Bartáková,

učitelka Tv  

Mgr. Jitka Chourová,

výchovná poradkyně

1. stupeň: středa 12:00 - 13:00 čtvrtek 7:45 - 9:15

 2. stupeň: pondělí 12:45 - 13:15

Mgr. Jana Kozlová
Zástup: Mgr. Iva Lexová

třídní učitelka 9. A třídy

úterý 14:00-15:00

Ing. Darina Holomková,
Zástup: Mgr. Tereza Pavlasová

    Podpora pro předmět:

Zeměpis

třídní učitelka 7. třídy

úterý 14:00-15:00

Mgr. Petr Prokeš,
Zástup: PaedDr. Miloslav Valenta

třídní učitel 6. B třídy

středa 15:00-16:00

Mgr. Tereza Pavlasová,
Zástup: Ing. Darina Holomková

třídní učitelka 6. A třídy

 

Mgr. Ivana Lexová,
Zástup: Mgr. Jana Kozlová

třídní učitelka 9. B třídy

úterý 15:00-16:00

  metodička prevence: po předchozí domluvě možný jakýkoli termín

 Ing. Ondřej Jochec,

    Podpora pro předměty:

Fyzika

Přírodopis

Pracovní činnosti - origami

Ov

Včelařský kroužek

 

středa 15:00-16:00

Blanka Elderfieldová,

 

 

Mgr. Dana Hamplová

 

Mgr. Petra Odvárková,

 

čvrtek 13:00-14:00

PaedDr. Miloslav Valenta,
Zástup: Mgr. Petr Prokeš

třídní učitel 8. třídy

úterý 10:15-11:15

Mgr. Tomáš Kout,

učitel TV a INF středa 13:45-14:45