Ve škole i po škole, v Luži!

Projekt podpořený z prostředků na volnočasové aktivity Pardubického kraje

Naše škola klade důraz na smysluplné trávení voného času žáků, proto nabízíme velké množství volitelných školních a mimoškolních aktivit. Žákům nabízíme také prostor pro podporu jejich zájmů formou účasti v mnoha školních soutěžích, ať již vědomostních, sporotovních či dovednostních. Tyto všechny aktivity financujeme z prostředků MŠMT, příspěvků zřizovatele na provoz, příspěvku SRPŠ včetně dotace města Luže na volnočasové aktivity dětí a také z příspěvku Pardubického kraje pro rodinu - Podprogram D - Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže.