SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Pravidelný sběr starého  papíru , který nám minulé roky pomáhal  zajistit částku na projekt Adopce   na dálku®, stále pokračuje.

Po ukončení  naší adopce ( Makale Melika již ukončila studium střední školy.) jsme se rozhodli investovat peníze za sběr  na potřeby žáků naší školy.

    Sběr starého papíru vede naše žáky k ekologickému cítění a současně  je i  příjemnou odměnou, když z uspořených peněz můžeme našim školákům zainvestovat školní akci nebo koupit nové školní vybavení. Samozřejmostí jsou též pololetní vyhodnocení nejlepších sběračů, které se snažíme motivovat menšími odměnami.

Již minulý školní rok žáci 1. stupně využili částku 10 tisíc Kč na zaplacení vystoupení ke Dni dětí .

V tomto školním roce 2012/13 jsme zatím peníze využili na nákup pingpongového stolu pro žáky 2. stupně, což byla investice  11 000 Kč.Stůl na stolní tenis je stále v obležení.

    O tomto jsme uvažovali již delší čas, ale vždy se realizace zastavila na nedostatku místa.  Nakonec se vedení školy rozhodlo využít část prostoru šaten, který byl v posledních letech nevyužitý, a instalovat hrací stůl sem. Na úpravě šatních prostor se v rámci vyučování a předmětu pracovní činnosti podíleli žáci 9. ročníku.  Dnes již pingpongový stůl stojí na svém místě a zatím hlavně chlapci pořádají napínavé zápasy. Věřím ale, že i sportovně založená děvčata, kterých na naší škole není málo, budou od stolu kluky vyhánět  nebo je i vyzvou na přátelský zápas.

říjen 2012 – Darina Holomková