Školní metodik prevence

Mgr. Ivana Lexová – školní metodik prevence

  • Pomoc při řešení konfliktů ve škole
  • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
  • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
  • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy
  • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
  • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
  • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování
 

Školní poradenské pracoviště:

 

Mgr. Ivana Lexová – školní metodik prevence

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

lexova@zsluze.net

Telefon:

469 671 212

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě):

úterý 15:00 -16:00 (po předchozí domluvě možný jakýkoli termín)